Ta projekt ni bil izglasovan.

Stojnice z lokalno ulično hrano na Trgu Svobode

Barbara Zupančič Barbara Zupančič  –  20. 06. 2022  –  Območje 2
Trg svobode
Trg svobode

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog stojnice z lokalno ulično hrano, katere bi bile postavljene na Trgu Svobode in bi promovirale gostinske ponudnike iz Maribora in celotne Slovenije, srednje in višje gostinske šole ter tradicionalno kulinariko. Dogajalo bi se predvsem v pomladnem in poletnem času od petka do nedelje, ker v času pomladne in poletne sezone v Mariboru ni veliko obiskovalcev in s tem bi pripomogli, da bi več domačih in tujih obiskovalcev prihajalo v Maribor. Zraven degustiranja kulinarike bi lahko obiskovalci uživali ob glasbi tukaj bi se lahko povezali z lokalnim radio postajami (Hit radio center ali Radio city). Primer dobre prakse je Odprta kuhna v Ljubljani, ki je privabila številne obiskovalce iz Slovenije in Tujine.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkreten predlog je, da se organizira dogodek lokalne ulične hrana, kateri bi bil na Trgu Svobode, kamor bi zahajali tako prebivalci in prebivalke Maribora, kot iz celotne Slovenija ter tujine, ker v času, ko se v ostalih regijah odvija turistična sezona je Maribor premalo obiskovan. Zraven te rešitve bi podprli tako lokalne gostinske ponudnike, na sam dogodek bi se lahko tudi prijavili gostinski ponudniki iz cele Slovenije, k sodelovanju bi lahko pristopile tudi srednje in višje šole. Celotni predlog je približati tradicionalno kulinariko tako domačim kot tujim obiskovalcem.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se moral začeti izvajati nekaj mesecev naprej pred določenim datumom, ker bi se na začetku zbirale prijave gostinskih ponudnikov. Na samem projektu bi lahko sodelovali z Zavodom za turizem Maribor, ki je lokalni turistični zavod, z lokalnim radio postajo, katera bi predvajala glasbo. Glede samega zneska jedi bi gostinski ponudniki sami določali cene, ker bi vsak obiskovalec se lahko sam odločil kateremu ponudniku bi šel.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na Trgu Svobode, kjer bi bile postavljene stojnice in zvočniki iz katere bi prihajala glasba izbrane radio postaje.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi Maribor pridobil na prepoznavnosti, več prebivalcev in prebivalk Maribora bi med vikendom obiskali center Maribora, ki je drugače zelo prazen predvsem ob vikendih. Promovirali bi lokalne in ostale gostinske ponudnike, promocija srednji in višji šol (promocija poklicev v gostinstvo in turizmu) in promocija tradicionalni kulinariki.Vrednost projekta: 30000 €

Projektni predlog je izvedljiv, vendar v razpoložljivem finančnem okviru ne kot ponavljajoč se dogodek, ampak kot enkratni, največ dvodnevni dogodek.