Kamniška ulica

jt jt  –  21. 06. 2022  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Platane - neprimerna zasaditev za center mesta

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nadomestitev obstoječih dreves z novimi; tako poskrbimo za ozelenitev, hkrati pa za varnost ljudi, ki tam živijo, glede na to, da so platane izjemno visoke in v zadnjih neurjih tudi zelo nevarne za okoliške hiše. Uničeni so pločniki, parkirna mesta in onesnažene ceste zaradi listja, jeseni vedno posreduje Nigrad, ker se zamašijo odtoki ...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Posekati stare platane in jih nadomestiti z drugimi drevesi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kamniška ulica - odsek od križišča z Vrbansko cesto do križišča s Serenčevo ulico.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ne bi bilo nevarnosti za padec vej in dreves ob neurjih, prebivalcem v klet ne bi udarila podtalnica, zaradi zamašitve obcestnih jarkov - jeseni je enormno listja povsod.