Ureditev dostopne poti k vrtcu in šoli v Kamnici

Marko Turčin Marko Turčin  –  21. 06. 2022  –  Območje 1
na sliki rdeče - nujna ureditev brežine, na sliki zeleno - opcijska ureditev
na sliki rdeče - nujna ureditev brežine, na sliki zeleno - opcijska ureditev

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vrbanski plato z navezavo na reko Dravo je širše rekreacijsko področje, ki pa je razmejeno z izjemno prometno državno cesto Maribor-Dravograd. Da bi se izognili nujnemu prečkanju te prometne ceste (če si na sprehodu od Kamnice do reke Drave), je ena izmed možnosti mimo Osnovne šole Kamnica in mimo tamkajšnjega vrtca skozi gozdiček in se pride na travnik, kjer nato zaviješ levo in se pride do asfaltirane povezovalne ceste, ki pelje naprej do podvoza pod prej omenjeno državno cesto in naprej proti reki Dravi. Z ureditvijo takšne povezave se lahko omogoči gibanje družin z manjšimi otroci, starejših ljudi, tekačev, ipd. brez nepotrebnega izpostavljanja izjemno prometni cesti. Prav tako se na ta način poveže Vrbanski plato z obrežjem reke Drave.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog je ureditev povezovalne brežine za vrtcem v Kamnici do dovozne ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo izvesti ustrezno pohodno površino širine 1-1,5 metra, ki bi zagotavljalo varno prečkanje omenjene brežine.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pri sami brežini, ki je jedro predloga, gre za področje KO 636 Kamnica, parcela 134/19 (če pa bi se opravila še navezava na dovozno asfaltirano cesto, pa so parcele 129/7, 129/20).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se komunikacija za sprehajalce, peščce in morda tudi kolesarje na nivoju Vrbanski plato - obrežje reke Drave in predvsem bi se naredilo mnogo na prometni varnosti, saj bi se izgnilo gibanje/prečkanje izjemno prometne državne ceste.Vrednost projekta: 6000 €

Projektni predlog je izvedljiv na najbolj problematičnem delu poti, na zemljišču, ki je v lasti Mestne občine Maribor.Nima definiranih mejnikov