Ta projekt ni bil izglasovan.

Toplotna izolacija objekta Mala tržnica

Bojan Golčar Bojan Golčar  –  22. 06. 2022  –  Območje 2
Mala tržnica Maribor
Mala tržnica Maribor

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Mala tržnica na Dominkoševi ulici 5, Maribor je odličen prostor za izvajanje trgovske dejavnosti (tržnica, zero waste prodajalne, prodajalna ponovne uporabe), hkrati pa deluje tudi kot prireditveni prostor, ki krepi in spodbuja skupnostno organiziranje in oblikovanje socialne mreže prebivalcev. Gre za zaprt prostor, večinoma steklenih površin v kovinskih okvirjih, ki pa ne zagotavljajo toplotne in zvočne izolacije. Prostor bi ob ustrezni sanaciji lahko postal odličen skupnostni prostor v mestu in bil tudi tržno zanimiv za najem za različne prireditve.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam sanacijo steklenih sten, ki vključuje novo zasteklitev s toplotno in zvočno izolacijo ter namestitev klimatske naprave (ali kakšne druge oblike hlajenja) ter ustreznega zračenja. S tem se bodo izboljšali pogoji za prodajalce na tržnici in uporabnike prostorov ob prireditvah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Seznanitev z obstoječim stanjem izdelava načrta prenove (izmera kvadrature steklenih površin...) javno naročilo in pridobitev ponudb izvajalcev (okna, prezračevanje, hlajenje) izbor izvajalca izvedba prenove

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dominkuševa ulica 5, Maribor Zgradba je v lasti MO Maribor, z njo upravlja Snaga.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Objekt bi bil (delno) energetsko saniran, stroški ogrevanja pozimi in hlajenja poleti bi se zmanjšali, omogočeni bi bili dobri pogoji za izvajanje dejavnosti, programi, ki se tam izvajajo bi se hitreje razvijali, prostor bi postal še bolj atraktiven, zvišala bi se vrednost občinskega stvarnega premoženja


Vrednost projekta: 30000 €

Projektni predlog je izvedljiv s prilagoditvami; upoštevajoč finančne omejitve v okviru participativnega proračuna se v primeru izvedbe obseg investicije ustrezno prilagodi (npr. izvede se samo nova zasteklitev na delu objekta, kjer je to najbolj smiselno).