Ureditev parka ob Ulici Mihe Zidanška v KS Limbuš

AndrejŠ AndrejŠ  –  23. 06. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nasproti križišča Ul. Mihe Zidanška in Drine Gorišek je na zemljišču lasti MOM danes majhen park, ki ga uporabljajo predvsem otroci.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev tega parka in postavitev nekaj primernih igral za otroke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev zelenice, grmovnic in dreves ter postavitev igral.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Nasproti križišča Ul. Mihe Zidanška in Drine Gorišek v Limbušu

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kvaliteta bivanjskega okolja.Vrednost projekta: 10000 €

Projektni predlog je delno izvedljiv - ureditev parka in postavitev urbane opreme. Postavitev igral na tej lokaciji ne bi bila smiselna, saj bo v oddaljenosti samo 500 metrov od predlagane lokacije v letu 2022 vzpostavljena nova urbana javna površina za igro in rekreacijo za otroke in mladostnike. Predlagatelj se strinja s prilagoditvijo projekta.Nima definiranih mejnikov