Ta projekt ni bil izglasovan.

Varna šolska pot v Primčevi ulici

Irena Novak Irena Novak  –  24. 06. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev nevarnega dela VARNE ŠOLSKE POTI.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izgradnja pločnika na eni strani Primčeva ulice v Mariboru. Primčeva ulica, redstavlja nevarni odsek VARNE ŠOLSKE POTI. Primčeva ulica nima pločnika, po njej pa hodijo otroci v šolo, kar pa je glede na stanje nevarno. Gost promet, hiti vozniki....

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izgradnja pločnika ne eni strani Primčeva ulice v Mariboru.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Primčevi ulici v Mariboru.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Nevarni del VARNE ŠOLSKE POTI, bi postal varnejši. Izboljšala bi se varnost vseh udeležencev predvsem otrok, starejših...Vrednost projekta: 10000 €

Predlagateljica se strinja, da se v primeru izvedbe prouči, kateri so dejansko izvedljivi in najustreznejši ukrepi za umiritev prometa na navedenem območju.