Ta projekt ni bil izglasovan.

Marlesovo naselje na Teznem - ureditev zelenice

fraziber fraziber  –  24. 06. 2022  –  Območje 5
Zelenica, ki čaka na ureditev za medgeneracisjko druženje.
Zelenica, ki čaka na ureditev za medgeneracisjko druženje.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na območju zgrajenih vrstnih atrijskih hiš, na "Tezenski dobravi", so bile rezervirane travne površine za otroška igrišča, ki niso bila nikoli realizirana v pravem pomenu. Prvič zato, ker jih leta 1979 (in kasneje) ni nihče opremil z primernimi igrali. Žal so se zelenice v naselju spremenile v "divja" parkirišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog zajema vso potrebno opremo z otroškimi igrali in mogoče tudi fitnes napravo za starejše krajane in klopce, kjer bi starejši krajani posedeli, poklepetali, se družili z otroci. V naselju bi nastal kotiček, ki bi prinašal prepotrebno druženje in medgeneracijsko sožitje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pregledati bi bilo potrebno lokacijo, ki ne zahteva večjih gradbenih del. V prestor bi se razporedila igrala in fitnes studioter klopce za starejše. Okoli igral se naj predvidi ustrezna utrditev, ko se bo odstranila travna ruša.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prostor za medgeneracijsko druženje bi lahko uredili na zelenici med Kramarjevo ulico in Ul. 17. julija v "marlesovem naselju" na Teznem.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Naši otroci se ne bi več igrali na dostavnih cestah, ki jih je MOM prekategorizirala v mestne javne ulice. Krajani nimamo več vpliva, da bi preprečili prekoračitve hitrosti nevestnih voznikov. V naselje se priseljuje vse več mladih družin z otroki, ki bi z igriščem pridobili tudi njihovo varstvo. V bližini je tudi Dom starejših občanov in Varovana stanovanja in stanovalci le-teh bi lahko posedeli na klopcah.Vrednost projekta: 5000 €

Projektni predlog je delno izvedljiv. Na območju MČ Tezno je bilo v letu 2021 vzpostavljeno novo javno otroško igrišče v Romihovi ulici, v letu 2022 pa tudi naprave za fitnes na prostem ter še eno otroško igrišče pri sedežu MČ Tezno v Panonski ulici 12, 300 metrov od predlagane lokacije. Na predlagani lokaciji med Kramarjevo ulico in Ulico 17. julija se lahko izvede ureditev zelenice s postavitvijo urbane opreme. Ocenjena vrednost projekta se ustrezno zniža.