Neprofitna plakatna mesta v centru

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  24. 06. 2022  –  Območje 2
Ilustracija za predlog neprofitnih plakatnih mest
Ilustracija za predlog neprofitnih plakatnih mest

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V mestu se dolga leta soočamo s pomanjkanjem brezplačnih oglasnih plakatnih mest za oglaševanje neprofitnih vsebin mariborskih nevladnih organizacij, neodvisnih producentov in fizičnih oseb. T.i. "divja", nedovoljena plakatna mesta so v centru mesta nezaželena in preganjana (trganje plakatov), čeprav jih uporabljajo celo mestne četrti in krajevne skupnosti (npr. lepljenje plakatov po mestnih električnih omaricah, ki niso namenjene plakatiranju). Oglaševanje na komercialnih plakatnih mestih si lahko privoščijo le organizacije, močno financirane iz javnih sredstev, oziroma komercialni organizatorji. Problematika je bila obravnavana v Lokalnem programu za kulturo MOM 2015-2020, vendar brez konkretnih učinkov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vzpostavitev brezplačnih uradnih oglasnih mest, oglasnih panojev v vrednosti 3.000 EUR, oziroma legalizacijo dosedanjih divjih plakatnih mest za oglaševanje neprofitnih vsebin.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Analiza problema divjega plakatiranja in pomanjkanja uradnih površin za oglaševanje neprofitnih vsebin. Postavitev oglasnih panojev, na katerih bo dovoljeno lepljenje plakatov za namene oglaševanja, promocije, oziroma informiranje mimoidočih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestna občina Maribor: najbolj pretočne lokacije v centru, bližina izobraževalnih ustanov, šol, parkov in območij druženja meščanov ter opcijsko gosto naseljene soseske.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem vidnost kvalitetnih in mestotvornih neprofitnih vsebin lokalnih organizatorjev, istočasno odmik od vseprisotne tržne mestne logike, ki očitno in škodljivo vpliva na dojemanje javnega prostora, ki se sistemsko podreja profitu.