Dodatne klopi v Magdalenskem parku

Matic Primc Matic Primc  –  25. 06. 2022  –  Območje 4
Staro stanje v parku
Staro stanje v parku

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred revitalizacijo Magdalenskega parka so bile klopi v parku razporejene tako, da so se ljudje med sedenjem lahko družiti. Klopi so bile v določenih delih parka postavljene druga ob drugi kar je omogočalo druženja. Tako so v parku bila redna druženja starejših občanov, ki so igrali pikado, pa sprehajlcev psov. Ob pogovorih s temi osebami je slišati, da sedaj postavitev klopi ni prikladna za takšna druženja saj so postavljena več metrov narazen is se sedečim na dveh klopeh ni lahko pogovarjati.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v odsekih parka, kjer so predhodno bile kopi postavljene bolj skupaj (predvsem v severnozahodnem delu južnega dela parka in v južnovzhodnem delu severnega dela parka) postavijo dodatne klopi in se tako omogoči več druženja v parku.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo nabaviti in vgraditi deset dodatnih klopi v obeh delih parka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Magdalenskem parku

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Obudila bi se praksa druženja v parku, predvsem starejših, ki pač potrebujejo sedišča za počitek.Vrednost projekta: 3000 €Nima definiranih mejnikov