Zavarovanje zelene površine pred divjim parkiranjem na Ljubljanski ulici

Matic Primc Matic Primc  –  25. 06. 2022  –  Območje 4
Degradirana zelenica
Degradirana zelenica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na parceli 1008/3 v lasti MOM, pred stolpnicami na Ljubljanski ulici 19 na površini trajno rezervirani za zeleno površino bližnji stanovalci neprestano parkirajo in jo uničujejo. Ta razvada je v tem primeru toliko slabša, saj je na površini zasajen prvi urbani gozdiček v Sloveniji v katerega so se ponoči že tudi zaleteli in uničili del ograje. Na parceli je postavljena tudi klop, ki je bila postavljena v sklopu Trienala EKO8, ki se jo tudi zaparkira. Zelenica je delno že zavarovana s količki, vendar se vozniki vanjo še vedno pripeljejo iz odsekov kjer količkov še ni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se del parcele kjer je možno z avtomobilom zapeljati na zeleno površino zagradi s količki ali kakšno drugo primerno oviro.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na lokaciji bi se identificiralo primerna mesta za količke, tako, da bi se s količki zaprle še vrzeli, ki še obstajajo, nato bi se ti zabetonirali v tla. Če je dostop na zeleno površino z motoriziranimi vozili morda pomemben zaradi vzdrževanja le te, potem naj bo del količkov tak, da se jih da z odklepanjem tudi začasno odstraniti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dela bi se izvedla na parceli 1008/3 ob Ljubljanski ulici 19.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zelena površine bi se zaščitila pred vdorom motoriziranih vozil in s tem povezanimi poškodbami in degradacijo.Vrednost projekta: 6000 €Nima definiranih mejnikov