Informativne table o pticah v Magdalenskem parku

Urška Breznik Urška Breznik  –  25. 06. 2022  –  Območje 4
Table za ptiice.jpg
Table za ptiice.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predagam, da v vzgojno-izobraževalni namen v severnem in južnem delu Magdalenskega parka Mestna občina Maribor v sodelovanju z Društvm za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPSS) postavi po eno informativno tablo z informacijami o pticah, ki živijo v parku in z informacijo o pravilnem hranjenju le-teh. Prav tako predlagam, da se v oba dela parka v spomladanskih in poletnih mesecih namesti posode za vodo za ptice, ježe in žuželke, ki živijo v parku.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Spoznavanje ptic v neposednem okolju in večje spoštovanje le-teh in njihovega življenjskega okolja. 2. Ozaveščanje ljudi, da se ptice ne sme hraniti s kruhom in kuhano hrano, temveč s primernimi semeni. Prispevek k bolj higieničnim površinam v parku. 3. Zaradi posledic antropogenih podnebnih sprememb in vedno daljših vročinskih udarov, se spomladi in poleti ptice, ježi in žuželke vedno pogostejo znajdejo v stiski, kadar ni v bližini pitne vode. S postavitvijo enotno oblikovanih posod z vodo, bi jim olajšali preživetje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V severni in južni del Magdalenskega parka se v sodelovanju z DOPPS namesti po ena informacijska tabla. V severni in južni del parka se namesti po tri za ptice, ježe in žuželke primerno oblikovano posodo za vodo. Za redno čiščenje posod in skrb, da je v njih vedno voda, skrbijo delavke in delavci Snage, ki ureja parke v mestu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V severnem in južnem delu Magdalenskega parka.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prispevek k ozaveščanju prebivalk in prebivalcev različnih generacij o živalih, ki živijo v parku in njihovemživljenjskem okolju, skrb za živali v parku, ki velikokrat trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb, skrb za boljšo higieno v parku, saj se hranjenje ptic s kruhom in kuhano hrano nadomesti s semeni.Vrednost projekta: 3000 €

Projektni predlog je izvedljiv s prilagoditvami; vse opreme, ki je predlagana, v Magdalenskem parku zaradi različnih omejitev predvidoma ne bo mogoče umestiti. V primeru izvedbe projekta bo treba predhodno pridobiti soglasja pristojnih institucij s področja varstva kulturne dediščine in varstva narave. Zaradi delne izvedljivosti se zniža cena iz 5.000 na 3.000 evrov.Nima definiranih mejnikov