Ta projekt ni bil izglasovan.

Ozelenitev zidu na Teznem

Urška Breznik Urška Breznik  –  25. 06. 2022  –  Območje 5
ozelenjen zid.jpg
ozelenjen zid.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt naslavlja dve ravni: 1. prilagajanja mesta na podnebne spremembe Z ozelenitvijo obstoječega betonskega zidu stavbe, podhoda, most, ograje... bi prispevali k ohlajanju mesta, krepitvi biodiverzitete, zadrževanje prašnih delcev, blaženja pojava toplotnih otokov v mestu... 2. lepša podoba mesta Z rastlinami prekrit betonski zid bi bistveno izboljšal podobo mestne četrti Tezno, ki je precej degradirana.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ozelenitev betonskega zidu na infratrukturi v lasti oz. upravljanju MOM. Lahko gre za zid zgradbe, podhoda, mostu, graje... Postopek ozelenitve bi zajemal primerno vegetacijo, rastni medij (npr. kokosova vlakna, oziroma sorodno), namakalni sistem. Z ozelenitvijo zidu se bo bistveno izboljšal izgled tegga predela mestne četrti, ki je sicer precej degradirana zaradi veliko betonskih površin, avtomobilskih salonov in industrijskih dejavnosti. Hkrati bo ozelenitev prispevala k prilagoditvi mesta na podnebne spremembe.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V projekt je potrebno vključiti arboristko in krajinsko arhitektko ter druge strokovnjakinje z MOM in Snage, ki bi naredile za lokacijo primeren načrt zasaditve, namakanja in vzdrževanja. Nato je potrebno izvesti zasaditev. Vegetacijo na zidu bi lahko vzdrževala Snaga, ki je sicer odgovorna za vzdrževanje parkov v mestu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na obstojelči infrastrukturi, ki je v lasti oz. v upravljanju MOM. Lahko gre za zid stavbe, mostu, podhoda...

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

MOM bi izvedla pomemben ukrep v prilagajanju mesta na podnebne spremembe, izboljšal bi se videz tega predela mesta. Zeleni mestni zid bi lahko po vzgledu zelenih zidov mnogih drugih mest postal turistična privlačnost. Prav tako bi njegov videz spodbujal, da bi se več ljudi v tem predelu odločalo za kolesarjenje in peš hojo.Vrednost projekta: 20000 €

Po oceni stroškov izvedbe predlaganega projekta s strani strokovne službe je komisija dvignila ceno iz 15.000 na 20.000 evrov.