Gibalnica /fitnes na prostem

Zvonka Debenak Zvonka Debenak  –  25. 06. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potrebe in želje krajanov Peker so vedno večje po aktivnem in kvalitetnem preživljanju prostega časa. Zunanji fitnes je odličen način za vzpodbujanje ljudi k zdravemu življenjskemu slogu in telesni aktivnosti. Z vadbo na zunanjem fitnesu lahko prav vsakdo poskrbi za ohranjanje svoje fizične pripravljenosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

K obstoječim igralom za najmlajše bi bile umeščene še naprave za zunanjo vadbo starejših otrok in odraslih. Spremljevalci otrok bi tako tudi imeli možnost rekreativnih aktivnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je ustrezno pripraviti teren v izmeri cca 7,5 x 11 m, postaviti fitnes naprave in urediti okolico.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob otroškem igrišču - KO Pekre, parcelna št.25/7 in 25/8

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zadovoljstvo krajanov v kvalitetnem preživljanju prostega časa.


Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 24000 €Nima definiranih mejnikov