Obnova dotrajanega stopnišča v podhod na križišču Kardeljeva/Proletarskih brigad

Matic Primc Matic Primc  –  25. 06. 2022  –  Območje 4
Trenutno stanje stopnic
Trenutno stanje stopnic

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Stopnišče, ki vodi v podhod je izredno dotrajano in pravzaprav že nevarno za uporabo. Sanacija bi bila potrebna že pred leti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se izvedejo sanacijska dela. Pokrpajo naj se betonske okrušene stopnice in nadomesti pohodna obloga, ki je večinoma ni več nikjer.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam, da se izvedejo sanacijska dela. Pokrpajo naj se betonske okrušene stopnice in nadomesti pohodna obloga, ki je večinoma ni več nikjer.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Stopnišče se nahaja na križišču Kardeljeve in Ceste Proletarskih brigad in sicer na parceli 2413 k.o. 659 Tabor v lasti MOM.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uporaba stopnic po znova varna. Izboljšala se bo varnost pešcev. Sporočilo za komisijo. Ta predlog sem vložil že v prejšnjem ciklu participativnega proračuna in mi je bil po mojem mnenju neupravičeno zavrnjen in sicer s tremi, med seboj kontradiktornimi argumentacijami. 1) Zemljišče je bilo baje v postopku opredelitve etažne lastnine in zemljišče baje ni dorečeno in zato ni možno posegati. Dve leti kasneje je zemljišče očitno še vedno v lasti MOM (priloga) torej sklepam, da v resnici ni tekel noben postopek. Pa tudi če bi postopek tekel, dokler je MOM lastnica ne le lahko ampak po zdravi pameti tudi mora vzdrževati površine, ki so namenjene javni uporabi v dobrem stanju. 2) Stopnišče se že ureja v sklopu rednega vzdrževanja. Torej naenkrat MOM lahko posega? Če bi bilo tu izvajano kakšno vzdrževanje jaz ne bi pisal tega predloga, še manj pa ponovno dve leti kasneje. Stopnišče se očitno ne vzdržuje saj že leta tam stojijo plastični znaki, ki opozarjajo na nevarnost. 3) Baje se ni dalo uvrstiti v glasovanje ker je MOM namerava obnoviti celo ploščad do tržnice. Med kriteriji nikjer ne zaznam izločitvenega kriterija, da bo enkrat v davni prihodnosti če/morda/najbrž na tej lokaciji nekaj. Kakorkoli, očitno se to v dveh letih ni zgodilo, prav tako pa ne razumem zakaj načrt, da se bo nekaj obnovilo, preprečuje obnovitev.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 15000 €Nima definiranih mejnikov