Talne poslikave pri "rdečem vrtcu" (enota Gledališka)

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  26. 06. 2022  –  Območje 2
Ilustracija za predlog poslikave na fasadi rdečega vrtca
Ilustracija za predlog poslikave na fasadi rdečega vrtca

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Enota Gledališka vrtca Ivana Glinška Maribor je med starši in otroki imenovana "rdeči vrtec" zaradi enobarvnega pročelja stavbe. Žal je pogosto tarča grafiti vandalov. Predlagamo vizualno preobleko enolične fasade z atraktivno stensko poslikavo velikega formata. (Fotografije ob predlogu so ilustrativne.)

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nastanek poslikave velikega formata na celotni površini fasade, vsebinsko primerne za okolje nastanka (teme: razigranost, barvitost, živahnost). Predlog stroškovno vrednotimo na 5.000 EUR, kar vključuje vsebinsko zasnovo poslikave, materialne stroške za nabavo ustreznih barv in pripomočkov, primernih za predlagano površino, predhodni premaz fasade z ustrezno podlago, najem gradbenega odra, izvedbo poslikave.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbira izvajalca z javnim razpisom (ne zgolj direktno targetirano zbiranje treh ponudb), ki se ga razširi po vseh relevantnih kanalih (in ne zgolj objava na spletnih straneh Mestne občine Maribor). K širjenju poziva povabiti muzeje in galerije, umetniške skupnosti, likovne šole. Obvezno zahtevati referenčni portfelj za poslikave velikega formata na fasadah in skico predloga. Pri izbiri predloga je obvezno sodelovanje z vodstvom vrtca.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Rdeča fasada vrtca Gledališka.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vizualno močna popestritev prostora za druženje otrok in aktivno preživljanje prostega časa bi dodatno oživela lokalni kulturno umetniški utrip v središču mesta.Vrednost projekta: 5000 €

Projektni predlog je izvedljiv tako, da se namesto stenskih poslikav izvedejo talne poslikave pri vrtcu na asfaltirani funkcionalni oziroma javni površini. Po uskladitvi s predlagateljem se predlog glasi: "Talne poslikave pri "rdečem vrtcu" (enota Gledališka)"Nima definiranih mejnikov