Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Delavnica na temo duševnega zdravja je vsebina, ki se lahko sofinancira iz razpisa “sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor". V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca prav tako izvajajo podobne programe v enoti Center za krepitev zdravja, zato ne more biti financirana iz sredstev, namenjenih za MOM PP 2023/24.

Delavnice na temo duševnega zdravja med občani Maribora

Urška Novak Urška Novak  –  26. 06. 2022  –  Območje 5
Krepitev duševnega zdravja
Krepitev duševnega zdravja

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog podajamo, ker naslavlja vir blaginje vsakega individuuma in posledično tudi vir blaginje družbe. Naš izziv je krepitev duševnega zdravja in posledični doprinos k večjemu občutku zadovoljstva, sreče in produktivnosti posameznikov. Kljub temu, da je psihičnih stisk in duševnih motenj v sodobnem času vedno več, menimo, da je to področje še vedno precej zapostavljeno. Projektni predlog naslavlja pomen duševnega zdravja za celovito in kakovostno življenje posameznika.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izvedbo raznolikih brezplačnih delavnic na tematiko duševnega zdravja (npr. izražanje čustev, odnosi in komunikacija, samopodoba, soočanje s stresom, pozitivna psihologija, učenje tehnik sproščanja, preprečevanje samomorilnega vedenja, zdrav odnos do hrane …). Bistvo našega predloga je izvedba preventivnih delavnic za krepitev duševnega zdravja, ki je poleg osvajanja novih spoznanj namenjena tudi povezovanju udeležencev. Udeleženci delavnic bodo imeli občutek pripadnosti, povečala se bo socialna povezanost, zgodilo se bo morebitno tkanje novih prijateljskih vezi. Primarno pa bodo udeleženci seveda spoznali zelo veliko tehnik obvladovanja vsakodnevnih skrbi in uvideli, da v svojih stiskah niso sami.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina Maribor bo morala poiskati primerne izvajalce, ki lahko izvajajo delavnice za promocijo duševnega zdravja (psihologi, psihoterapevti, pedagogi ali socialni delavci). Manjši del delavnic (npr. čuječnost, sproščanje, ustvarjanje, športne aktivnosti) bodo izvajali posamezniki omenjenih specifičnih smeri. Projekt bo promoviran preko spletnih socialnih omrežij (Facebook, Mariborinfo, spletna stran Mestne občine Maribor ipd.). Za namen dosega čim širše populacije (npr. za starejše) bo za promocijo dogodkov uporabljen tudi fizični promocijski material (plakati, letaki). Projekt se bo izvajal preko (interaktivnih) delavnic, in sicer bodo le-te potekale v živo vsakih 14 dni skozi celo leto. V primeru izrednih razmer (npr. epidemija) bodo delavnice izvedene na daljavo. Povprečna delavnica bo trajala od 60 do 90 minut. Posamezna delavnica bo vključevala do 20 ljudi, ciljna skupina so mladostniki (nad 16 let) in odrasli ter ranljive skupine (osamljeni, socialno šibkejši, starejši, družbene manjšine itd.). Projekt bo trajal dve leti. Izpeljati bo potrebno strokovne, kvalitetne in zabavne delavnice. Ob tem predlagamo, da bo kakšna delavnica izvedena brez teoretičnega programa, ampak bo bolj namenjena druženju (npr. delavnica ustvarjanja, kjer bodo lahko udeleženci stkali prijateljske vezi).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prostor, v katerem se bo izvajal projekt, bo omogočal dostop tudi invalidom.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z našim projektom bomo krepili duševno zdravje, povečali kvaliteto življenja, opolnomočili posameznike in lokalno skupnost prebivalcev za spoprijemanje s stiskami, hkrati pa promovirali in krepili duševno zdravje. Vse to bo pripomoglo k zmanjšanju osamljenosti, ki kljub večji virtualni povezanosti ostaja eden izmed osrednjih problemov in vzrokov za duševne stiske (biti sam v stiski, nerazumljen, neslišan…). Udeleženci delavnic bodo krepili svojo samopodobo, povečali odpornost na stres, se naučili strategij za soočanje s tesnobo ter pridobili veliko novega znanja iz psihologije in duševnega zdravja.Dokumenti (1)