Dvosmerna kolesarska cesta na Žitni ulici

Kajafi Kajafi  –  26. 06. 2022  –  Območje 4
zitnaulica.jpg
zitnaulica.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Žitna ulica v smeri sever jug ni povsem primerno urejena za kolesarje, saj odsek med Ob železnici in Jezdarsko ulico za kolesarje ni dvosmeren, kakor je v odseku med Žolgarjevo in Ulica Pariške Komune (oba odseka sta enosmerni ulici za avtomobilski promet).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev dvosmerne kolesarske poti Žitne ulice v odseku med Ob železnici in Jezdarsko ulico. S tem predlogom se bo ulica uredila ustrezno glede na potrebe kolesarjev in jim skrajšala pot iz severnega dela do južnega dela ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na cestišče bi bilo potrebno zarisati kolesarko pot še v drugo smer, ali pa pločnik v smeri sever jug urediti za souporabo kolesarjev in pešcev. Poleg talnih označb bi bilo na križiščih potrebno postaviti ustrezno vertikalno signalizacijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Žitna ulica med Ob železnici in Jezdarsko ulico.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Skladno z obstoječo rabo bi se bolje uredila prometna signalizacija omenjene ulice, kolesarjem bi bila omogočena najkrajša pot v smeri sever jug.Vrednost projekta: 4000 €Nima definiranih mejnikov