Ta projekt ni bil izglasovan.

Osveščanje občanov o pomembnosti ločevanja odpadkov

Janko Selinšek Janko Selinšek  –  26. 06. 2022  –  Območje 2
KER MI JE MARibor ZA OKOLJE
KER MI JE MARibor ZA OKOLJE

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Odpadki postajajo vedno večja težava, kateri se ne bomo mogli izogniti. Težava je, da še vedno veliko občanov ne ločuje odpadkov, kar pomeni da večina smeti še vedno roma med mešane odpadke, četudi za to obstajajo primerni kesoni. Gre za to, da bi lahko s primernim osveščanjem občanov spodbudili zavedanje, da lahko vsak občan že s pravilnim in odgovornim ločevanjem odpadkov veliko naredi za njihovo kasnejšo obdelavo in predelavo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Plakatiranje zidanih zgradb za smetarnike, izdelava tematskih zloženk za gospodinjstva z navodili o primernem ločevanju odpadkov. Bistvo predloga je povečanje osveščenosti občanov o pomembnosti ločevanja odpadkov ter vplivanje na navade občanov glede odgovornega ravnanja z odpadki.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Priprava zloženk na temo ločevanja odpadkov skupaj z vsemi vpletenimi deležniki. Izvedba delavnic na osnovnih šolah Plakatiranje smetarnikov, ki bi dodatno opominjala občane na odgovorno ločevanje odpadkov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na celotnem območju občine Maribor

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kvaliteta ločevanja odpadkov, povečalo zavedanje in odgovornost ravnanja z odpadki.


Vrednost projekta: 30000 €