Ta projekt ni bil izglasovan.

AC polnilnica za električna vozila s 6 polnilnimi mesti in parkiriščem.

Jože Mohroko Jože Mohroko  –  27. 06. 2022  –  Območje 4
Slika AC polnilnice za električna vozila s 6 polnilnimi mesti in parkiriščem
Slika AC polnilnice za električna vozila s 6 polnilnimi mesti in parkiriščem

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Polni naslov predloga: AC polnilnica za električna vozila s 6 polnilnimi mesti in parkiriščem rezerviranim za električna vozila. Bliža se doba, ko bodo na cestah prevladovali električni avtomobili. Korak proti temu obdobju je junija naredil tudi Evropski parlament. Poslanci so sprejeli zakon, ki bo po letu 2035 prepovedal prodajo avtomobilov z motorjem z notranjim izgorevanjem - prodajali se bodo torej lahko le še električni avtomobili in tisti na alternativna pogonska sredstva. Eden izmed problemov, zakaj Slovenija zaostaja za prodajo električnih vozil, v primerjavi s severnimi sosedi je tudi strah, da lastniki ne bodo imeli kje polniti svojih vozil. Še posebej se s tem strahom soočajo ljudje, ki živijo v večstanovanjskih objektih in nimajo možnosti napolniti svojih električnih vozil preko noči, v svojih garažah, ko je cena električne energije nižja. Polnjenje električnih vozil preko noči ugodno vpliva tudi na električno omrežje, saj je v tem obdobju bistveno manj obremenjeno kot podnevi. V Mariboru, sploh na desnem bregu Drave, zelo primanjkuje javnih polnilnic za električna vozila, ki bi omogočala cenejše polnjenje prebivalcem večstanovanjskih objektov v bližini svojih domov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v Mariboru umesti večje število javnih polnilnic za električna vozila v spalna naselja, kjer je koncentriranih več večstanovanjskih objektov. Najprimernejše lokacije so v bližini transformatorskih postaj in ustreznih parkirnih površin. Za te lokacije niso potrebne polnilne postaje velikih moči, kot jih srečujemo navadno ob avtocestah. Za spalna naselja je najprimernejši koncept večjega števila polnilnic manjših in srednjih moči, ki imajo veliko nižje nabavne stroške in stroške vzdrževanja ter zato uporabnikom omogočajo cenejše polnjenje. V konkretnem primeru predlagam izgradnjo vzorčne javne polnilne postaje za električna vozila s 6 polnilnimi mesti. Od tega 2 polnilni mesti srednje moči (do 22kW 3 fazno) in 4 polnilna mesta manjše moči ( 3.5kW), ki so prikladna za polnjenje preko noči, ko je cena električne energije nižja. Predlagam izvedbo z dvema polnilnicama, kompatibilnima s sistemom ELEVAT, od katerih vsaka omogoča 3 polnilna mesta, (1x Type 2 vtičnica (do 22kW) ter 2x Šuko vtičnica (3.5kW). Za ti dve polnilnici zadostuje en 3 fazni električni priključek 63A z elektro omarico, v kateri je tarifni števec in glavna varovalka. Polnilnici omogočata aktivacijo s telefonskim klicem ali aplikacijo, sistem rezervacij, daljinski nadzor, SMS in e-mail obveščanje o statusu polnjenja, obračunavanje stroškov polnjenja, statistika polnjenj, itd. Registracija novega uporabnika takšnih polnilnic je izredno enostavna, z uporabo telefonskega klica, brez potrebe po izpolnjevanju kompliciranih formularjev in dokazovanju plačilne sposobnosti. Poleg polnilne postaje je potrebno zagotoviti ustrezno označena parkirna mesta (6 mest za vozila, ki se polnijo in eno dodatno za vozilo, ki čaka na prosto polnilno mesto).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za konkretni projekt je bilo potrebno najti primerno lokacijo, z več večstanovanjskimi objekti v okolici, bližino transformatorske postaje ter z možnostjo pakiranja. Predlagana polnilna postaja bi bila umeščena na zadnji strani garažnega objekta s 5 garažami, ob katerem je transformatorska postaja v skupni dolžini 21m. Tukaj je prostora za 7 parkirnih mest (6 za električna vozila, ki se polnijo in eno za vozilo, ki čaka na prosto polnilno mesto). Dve polnilnici in elektro omarica bi bile nameščene na steno, tako, da bo potrebna asfaltirana površina minimalna. Za izvedbo projekta bodo potrebna naslednja dela: • Električarska dela, potrebna za izvedbo električnega priključka z ustrezno opremljeno elektro omarico (stenska montaža), priključenega na transformatorsko postajo. Izvedba priklopa na električno omrežje Elektro Maribor. Izbira najugodnejšega ponudnika električne energije s prodajnim paketom prilagojenim za električne polnilnice. • Montaža dveh polnilnic za električna vozila s po tremi polnilnimi mesti. • Asfalterska dela, kjer je potrebno asfaltirati površino, okoli 210m2, na katerem bo 7 parkirnih mest za električna vozila. • Slikopleskarska dela, kjer je potrebno zakitati in prepleskati zadnjo steno garaže za bolj estetski vtis polnilne postaje. • Parkirno površino je potrebno označiti z ustreznimi vertikalnimi in talnimi označbami, da gre za površine rezervirane za električna vozila, ki se polnijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagana polnilna postaja v bližini večstanovanjskega objekta Pajkova ulica 27-31. Umeščena je na parcelo 128/1, K.O. Spodnje Radvanje, ki je v lasti občine Maribor. Na tej parceli so garaže, z dostopom iz Pajkove ulice. V zadnjem delu pa je večja zelenica, katere manjši del (okoli 210m2) bi namenili za polnilni postaji skupaj s parkirnimi mesti. V bližini je več večstanovanjskih objektov (Proletarskih brigad 51-55, Pajkova 20, Pajkova 22, Pajkova 24, Pajkova 27-31, ter več poslopij na Kardeljevi ulici s velikim številom stanovalcev, ki že imajo potrebo za polnjenje svojih električnih vozil ali pa o nakupu le-teh šele razmišljajo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Javna polnilna postaja bo omogočila stanovalcem večstanovanjskih objektov v okolici, ki so že lastniki električnih vozil, da polnijo svoja vozila preko noči, ko je cena električne energije nižja. Istočasno bo takšna infrastruktura v bližini prebivališča spodbudila tudi druge občane, da se bodo prej odločili za električna vozila in s tem naredili pomemben prispevek za, z izpušnimi plini in hrupom, manj onesnaženo okolje.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 30000 €

Predlog je izvedljiv, vendar za manjše število polnilnih postaj.