Postavitev hitrostnih ovir in opozorilnih teles v ulici Ob Blažovnici v Limbušu

Maja Viher Maja Viher  –  27. 06. 2022  –  Območje 3
Neurejena cesta Ob Blažovnici
Neurejena cesta Ob Blažovnici

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na cesti Ob Blažovnici smo že vrsto let priča prevelikim hitrostim vožnje, objestnosti, povečanju prometa, pomanjkljivi postavljeni signalizaciji in neustrezni ureditvi površin za šibkejše udeležence v prometu. V kratkem naj bi se pričela obnova cesta z izgradnjo pločnika. Vendar je do takrat še daleč, cesta pa je glavna pot v šolo za številne otroke iz tega dela Limbuša, ki so zaradi prevelikih hitrosti voznikov in ozke, nepregledne ceste še posebej ogroženi. Zato so ukrepi za umiritev prometa na tej cesti nujni, da bi se izboljšala prometna varnost in da bi se zaščitili najbolj ranljivi udeleženci v prometu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev premičnih hitrostnih ovir iz plastične mase in svetlobnih/opozorilnih teles za umirjanje prometa. Pomembno je, da so slednji premični, da jih bo mogoče postaviti takoj in jih nato med obnovo ceste odstraniti ter nato ponovno postaviti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel tako, da bi na zadevni cesti, na najbolj nepreglednih in ozkih delih postavili tri premične hitrostne ovire iz plastične mase in svetlobna/opozorila telesa in znake za umirjanje prometa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v katastrski občini Limbuš (661), na parcelah 690/15, 988/15 in 954, ki so v lasti MOM.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prometna varnost in zaščitili bi se najbolj ranljivi udeleženci v prometu. Obenem bi s tem zmanjšali tudi obremenitev s hrupom, ki bi bila pri nižjih hitrostih vozil manjša.Vrednost projekta: 12000 €Nima definiranih mejnikov