Ta projekt ni bil izglasovan.

KDO TE TEBE ŠIŠA?! Delavnica vzdrževanja dreves

Maja Šušteršič Maja Šušteršič  –  27. 06. 2022  –  Območje 2
KDO TE TEBE ŠIŠA
KDO TE TEBE ŠIŠA

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Da bi lahko zadovoljivo blažili učinke podnebnih sprememb, ki jih čutimo že danes, potrebujemo zdrava odrasla drevesa. Posvetiti jim moramo maksimalno pozornost, ne glede na to, ob kateri cesti, v katerem parku ali na katerem dvorišču so zasajena. Na javnih površinah so drevesa deležna strokovnega vzdrževanja, ki je poglavitno za dolgo in zdravo življenje dreves v stresnem mestnem okolju, na funkcionalnih površinah, na dvoriščih šol, tudi na vrtovih pa je stanje velikokrat drugačno. Med tem ko čakamo sistemske spremembe, lahko marsikaj storimo z ozaveščanjem, prenosom dobrih praks in veščin. Ljubezen do dreves je v Mariboru močna, žal pa je še močnejše prepričanje, da zna vsak odrezati vejo. Kolikšno škodo pri tem naredimo?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam oblikovanje in izvedbo delavnic o tem, ki bi zaobjele teme: vloga dreves v urbanem okolju, pomen dreves pri lajšanju učinkov podnebnih sprememb, standardi vzdrževanja dreves, načela izbire primerne drevesne sorte, principi in tehnike obrezovanja … (Konkretno vsebino prepuščam stroki). Izvajalci bi izhajali iz vrst javnih gospodarskih služb (Nigrad, Snaga), ali/in iz izobraževalnih zavodov (Srednja biotehniška šola in Fakulteta za biosistemske vede), botanični vrt. Lokacija delavnic je v naravi, na parceli, kjer obstaja možnost prikaza obrezovanja dreves v živo. Izvedejo se 4 delavnice (1 za "mestni" del MČ Center in MČ Ivan Cankar, ena v Košakih, ena v Počehovi in ena nekje na območju KS Malečnik-Ruperče.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt zaobjema: (1) pripravo vsebine delavnice (arborist, botanik, gozdar); (2) usposabljanje izvajalcev (train the trainer); (3) izbor lokacij po MČ in KS (javne površine z drevesi, ki se jih bo obrezalo); (4) izvedba delavnic; (5) evalvacija izvedbe in učinkov ter možnosti za ponovno uporabo/izvedbo Projekt bi se izvajal na različnih lokacijah javnih zelenih površin v posameznem Območju. Izvedejo se 4 delavnice (1 za "mestni" del MČ Center in MČ Ivan Cankar, ena v Košakih, ena v Počehovi in ena nekje na območju KS Malečnik-Ruperče.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na različnih lokacijah javnih zelenih površin v posameznem Območju, v vsaki MČ in KS. (torej 3 ali 4 delavnice v Območju).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

OZAVEŠČANJE o podnebni krizi, o vlogi odraslih dreves pri blaženju učinkov podnebnega segrevanja, o koristih dreves za človeka, o pravilnem vzdrževanju dreves ter POSTOPNA ODPRAVA SLABIH PRAKS obrezovanja dreves s strani nepoučenih posameznikov. To je en korak v smer, da pri zdravju in življenju obdržimo odraslo, 50 in več staro, zeleno infrastrukturo, ki nam pomembno izboljšuje bivanjske pogoje.


Vrednost projekta: 12000 €