Plakatna akcija v podporo lokalni LGBT+ skupnosti

Lelantos Lelantos  –  27. 06. 2022  –  Območje 1
Primer plakata.
Primer plakata.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Tudi v Mariboru obstaja lokalna LGBT+ skupnost. Gre torej za kratico, ki vključuje posameznike, ki se identificirajo kot lezbijke, geji, biseksualci in transspolni posamezniki. Kljub temu pa je Maribor v tem vidiku še vedno zelo nestrpno mesto do na primer istospolno usmerjenih in tistih, ki nekoliko odstopajo od družbenih norm. To lahko vidimo tako na spletu, v obliki različnih nestrpnih komentarjev, kot tudi na ulicah, v obliki različnih komentarjev ter nespoštljivih pogledih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v Mariboru ustvari plakatna izobraževalna kampanja v podporo LGBT+ skupnosti. Tako bi po celem mestu na zato primernih oglaševalskih mestih, na primer avtobusnih postajah, izobesili izobraževalne plakate, ki bi destigmatizirali LGBT+ skupnost, poleg tega pa bi občane oziroma Mariborčane naučili, da so LGBT+ posamezniki isti kot oni sami. S plakati bi lahko tudi na primer občane naučili, kaj LGBT+ kratica sploh pomeni, kaj je transspolnost, kaj pomeni mavrična zastava in podobno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Povezati bi se bilo potrebno z lokalno LGBT+ skupnostjo, na primer MKC-jev program Maribor skozi rožnata očala, nato razmisliti o idejah, ki bi jih plakati obsegali, nato pa bi sledilo še oblikovanje vizualno privlačnih plakatov. Ne nazadnje bi bilo potrebno določiti še plakatna mesta po Mariboru, kjer bi plakate izobesili.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal po celotnem mestu, tako na desnem kot levem bregu Drave, na zato določenih mestih.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kot že navedeno, bi s plakati skušali zmanjšati predsodke, ki jih imajo posamezniki do LGBT+posameznikov, prav tako bi pokazali, da je mesto odprto in ni diskriminatorno do posameznikov, ki so na primer drugačne spolne usmerjenosti, ter ne nazadnje, da je v Mariboru dobrodošel prav vsak, ne glede na to, koga ima rad.


Vrednost projekta: 12000 €



Nima definiranih mejnikov