Ta projekt ni bil izglasovan.

AV digitalna raziskovalnica

Hana Repse Hana Repse  –  27. 06. 2022  –  Območje 5
Fotokolaž - skupinski portret
Fotokolaž - skupinski portret

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci in mladi na Pobrežju imajo med šolskimi počitnicami malo možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in aktivnega ustvarjalnega druženja. Med počitnicami bi lahko MČ Pobrežje nudilo prostor ustvarjalnih AV delavnic, spodbujanja poglabljanja v digitalne vsebine kot so animirani film in video produkcija ter druge delavnice, ki spodbujajo medisjko in digitalno pismenost. S tem bi ustvarili varen prostor za otroke in mlade med počitnicami, kjer bi lahko kakovostno preživljali prosti čas, se neformalno izobraževali skozi izkustveno učenje, izboljšali bi dostopnost kulturnih dobrin za mlade na Pobrežju, omogočali socialno vključenost mladih z manj priložnostmi in pokrivali druga področja v skladu z Resolucijo Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 ter uresničevali smernice Vseživljenjskega učenje in razvoja ključnih kompetenc. Vizualno-digitalni raziskovalnica bi lahko nudila tudi pomoč starejšim pri rabi pametnih telefonov in razvoju digitalne pismenosti. Tako bi nastal medgeneracijski ustvarjalno-digitalni prostor.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V prostorih MČ Pobrežje bi lahko vzpostavili prostor, ki bi deloval pod vodenim mentorstvom in omogočal mladim dostop do digitalne opreme za video produkcijo, produkcijo animacije in animiranega filma ter drugih digitalnih vsebin. Dolgoročno bi Pobrežje pridobilo na lokaciji kakovostnih pedagoško-digitalnih vsebin, ki bi pomagala tudi otrokom in mladim iz ranljivih skupin ter starejšim, kakovostno digitalno pismenost in izkušnje z video produkcijo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Plan aktivnosti: 1. določitev primernega prostora; 2. nakup opreme za delo; 3. izbor/zaposlitev mentorja in "upravljalca" z opremo in prostorom; 4. priprava podrobnega plana izobraževalnih aktivnosti, poziva za gostujoče mentorje in priprava programa vsebin; 5. promocija in izvedba.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

MČ Pobrežje

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Lokalna skupnost bi bila bolj povezana, vzpostavila bi se višja medijska in digitalna pismenost, povečalo bi se znanje o rabi foto in video orodij za AV produkcijo. Dvig kompetenc otrok in mladih na področju AV in AV produkcije. Prepoznavnost mesta preko udeležbe nastale AV produkcije na festivalih v Sloveniji in tujini.


Vrednost projekta: 15000 €