Oder v KC Pekarna

Kajafi Kajafi  –  27. 06. 2022  –  Območje 4
slika_je_simbolicna.jpg
slika_je_simbolicna.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pekarna predstavlja edino alternativno prizorišče v mestu, pomembno samoniklo prizorišče, bogat in kompleksen preplet kulturnih, mladinskih, družbenih, socialnih in športnih vsebin, globoko vpetih v sosesko. Skupnost, ustvarja, proizvaja, vzgaja in spodbuja ter se hkrati upira divjemu pohodu kapitalizma. Na območju KC Pekarna je nekaj dvoran in glasbenih prizorišč, v toplih mesecih pa se izkazuje potreba po stalnem zunanjem večnamenskem odru, kjer bi lahko potekali različni tipi dogodkov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V Kulturnem centru Pekarna se naj med Dvorano Gustaf in Lubadarjem postavi stalni večnamenski oder (mer vsaj 4 x 6 m) , ki bo na voljo za uporabo programskim uporabnikom KC Pekarna in drugim zainteresiranim. S stalnim odrom v Pekarni se olajša organizacija dogodkov na prostem, saj bo vzpostavljena osnovna infrastruktura. Oder naj presega klasični format postavljenih praktikabov in naj se smiselno celostno vklopi v okolje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba naj poteka v sodelovanju s programskimi uporabniki KC Pekarna. Pogledajo naj se se primeri dobrih praks inovativnih odrov, ki presegajo klasični format postavljenih praktikabov. Na podlagi dobrih praks se s skupino strokovnjakov pripravi načrt odra ter dvo-stopenjska razprava z zainteresirano javnostjo, kjer se načrti v drugi fazi po potrebi še prilagodijo oz. nadgradijo. Zadnja faza je ekonomična postavitev odra. Z postavljenim odrom razpolaga skupnost KC Pekarna in njeni programski uporabniki.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

KC Pekarna, Ob železnici 16 (med Dvorano Gustaf in Lubadarjem)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Oder ima velik doprinost tako za ustvarjalce kot publiko oz. zainteresirano javnosti. Pomeni več raznovrstnih dostopnih dogodkov na prostem, spodbujanje kulturnih vsebin različnih formatov (koncerti, predstave, javne tribune, ipd), omogoča lažjo produkcijo in s svojo odprtostjo vabi k soustvarjanju in sooblikovanju. Oder bo namenjem vsem in bo jasno kazal na to, da KC Pekarna ni parkirišče, pač pa prostor raznovrstnih vsebin in dejavnosti.Vrednost projekta: 30000 €

Oder je lahko predan v upravljanje Mladinskemu kulturnemu centru Maribor, ki omogoči uporabo zainteresiranim uporabnikom.Nima definiranih mejnikov