Ta projekt ni bil izglasovan.

Akcija strpnosti - območje 3

PikaPoka PikaPoka  –  27. 06. 2022  –  Območje 3
b778c13da1dfd94fddd4683f0c470f29.jpg
b778c13da1dfd94fddd4683f0c470f29.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Mesto se rado pohvali, da so v njem dobrodošli vsi. Da se pa v mestu dobrodošlo počutijo res vsi (predstavniki različnih veroizpovedi, rase, spolne usmerjenost, begunci ...), pa bi moralo mesto to tudi redno javno komunicirati. Zato predlagam, da se izvaja redna letna akcija strpnosti - akcija, skozi katero bi mesto skozi različne kanale komuniciranja sporočalo, da je odprto/vključujoče mesto za vse.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se pripravi medijski plan/načrt, v katerem bo opredeljeno preko katerih kanalov in kako bo mesto komuniciralo, da je odprto in varno mesto za vse (npr. v medijski plan se vključi redne plakatne akcije, oglase, vključitev vseh javnih ustanov, ki grafike/plakate/morebitni slogan prav tako delijo preko svojih kanalov). Najbolje bi bilo, da bi se vsako leto določil mesec v katerem bi mesto izvedlo takšno akcijo strpnosti skozi različne kanale komuniciranja (v tem času bi se lahko predstavile tudi dobre prakse, ki na tem področju že obstajajo - npr. izobešanje mavričnih zastav, brisanje sovražnih grafitov, akcija 100 ljudi 100 čudi ...). V okviru priprave medijskega načrta bi se tudi v prvem letu pripravili tudi vsi materiali, ki bi se lahko uporabili tudi kasneje. H kreiranju predlogov bi bilo potrebno povabiti čim več ustanov v mestu, ki bi lahko s svojimi aktivnostmi pomagale - npr. šole, ki bi lahko v okviru predmetov kot so likovna vzgoja ali slovenščina ustvarjali izdelke na temo strpnosti, ki bi bili predstavljeni nato v okviru akcije strpnosti (torej cilj bi bil tudi v akcijo vključiti ter povezati čim večje število deležnikov v mestu).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V letu 2023 bi se pripravil medijski plan z vsemi materiali, povezali deležniki, v letu 2024 pa bi se nato izvedla prva akcija strpnosti, ki bi se nato izvedla vsako leto.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zelo pomembno je, da se projekt izvede v vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnostih Mestne občine Maribor, zato je predlog prijavljen v vseh območjih.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vsi smo soodgovorni za vključujoče mesto in akcija kot je ta, bi predstavljala samo enega od ukrepov, ki bi doprinesli k temu, da je mesto odprto za različne ciljne skupine.


Vrednost projekta: 6000 €