OBNOVA LETNEGA ODRA

MARJAN MARJAN  –  27. 06. 2022  –  Območje 4
Letni oder
Letni oder

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstaja potreba po uporabi odra na zelenici v MČ Magdalena, Ulica heroja Zidanška 11, pred nekdanjo glasbeno šolo. Tukaj je bilo včasih središče zunanjega družabnega življenja, zdaj pa se oder ne more več uporabljati, ker so deske preperele in polomljene, kovinska konstrukcija pa zarjavela. Predlagam, da se poleg stopnic naredi tudi dvigalo za invalide in starejše ljudi, da bodo lahko nastopali. Predlog naslavlja dve temi, in sicer: - prispeva k ciljem, spodbuja aktivno participacijo in vključenost občanov (tudi invalidov in starejših), gradi skupnostni pristop in dviga kakovost bivanja v lokalnem okolju; - prispeva k urejenosti in olepševanju mesta, urejanju trgov, zelenic, parkov ter drugih javnih površin. Oder bi lahko uporabljalo več kot 20 društev v MČ Magdalena s svojimi člani in različnimi ciljnimi skupinami za svoje dogodke (obletnice), delavnice (telovadba) in koncerte. Tako bi prihajajo tudi do medgeneracijskega sodelovanja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog zajema obnova odra v velikosti 7,5 m x 5,5 m = 41,25m2 na zelenici pred nekdanjo glasbeno šolo v MČ Magdalena, Ulica heroja Zidanška 11. Bistvo predloga je, da se bodo z obnovo odra lahko ponovno vzpostavile kulturne, glasbene, zabavne, ozaveščevalne in športne aktivnosti za krajane MČ Magdalena. Zaradi dvigala bodo po novem lahko nastopali tudi invalidi in starejši ljudje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obnova odra v izmeri 7,5 m x 5,5 m = 41,25m2 zahteva naslednja dela: - odstranitev desk in preveritev stanja kovinske konstrukcije, - nabavo materiala za obnovo (les, kovinski vijaki, barva), brušenje, nov premaz kovinskih površin, polaganje novih desk in zaščita novega lesa, - izbor izvajalca.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal na zelenici pred nekdanjo glasbeno šolo v MČ Magdalena, Ulica heroja Zidanška 11. Lastnik zelenice in odra je Mestna občina Maribor, upravljalec je MČ Magdalena.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zelenica bo oživela kot kulturno - prireditveni prostor, saj bo prenovljen oder omogočil izvajanje dogodkov tako za krajane kot za uporabnike številnih društev. Pomembna sprememba bo, da bodo ob izgradnji dvigala lahko na odru nastopali tudi invalidi in starejši ljudje. V neposredni soseščini zelenice in odra je tudi Dnevni center aktivnosti za starejše, društvo TOTI DCA. To pomeni socializacijo oz. vključenost številnih krajanov MČ Magdalena, pa tudi drugih meščanov Maribora. Prav tako je veliko možnosti za sodelovanje s sosednjo OŠ Franceta Prešerna, saj so zunanje površine zelo privlačne za otroke. Posredno to pomeni sproščenost, srečo, aktivno vključevanje in posledično boljše psihofizično zdravje ljudi. Prihajalo bo tudi do medgeneracijskega sodelovanja.


Dokumenti (1)