Ta projekt ni bil izglasovan.

AC polnilna postaja za električna vozila s 6 polnilnimi mesti - Bevkova

Jože Mohroko Jože Mohroko  –  27. 06. 2022  –  Območje 5
Polnilna postaja za električna vozila s 6 polnilnimi mesti - Bevkova
Polnilna postaja za električna vozila s 6 polnilnimi mesti - Bevkova

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

AC polnilnica za električna vozila s 6 polnilnimi mesti in parkiriščem rezerviranim za električna vozila. Bliža se doba, ko bodo na cestah prevladovali električni avtomobili. Korak proti temu obdobju je junija naredil tudi Evropski parlament. Poslanci so sprejeli zakon, ki bo po letu 2035 prepovedal prodajo avtomobilov z motorjem z notranjim izgorevanjem - prodajali se bodo torej lahko le še električni avtomobili in tisti na alternativna pogonska sredstva. Eden izmed problemov, zakaj Slovenija zaostaja za prodajo električnih vozil, v primerjavi s severnimi sosedi je tudi strah, da lastniki ne bodo imeli kje polniti svojih vozil. Še posebej se s tem strahom soočajo ljudje, ki živijo v večstanovanjskih objektih in nimajo možnosti napolniti svojih električnih vozil preko noči, v svojih garažah, ko je cena električne energije nižja. Polnjenje električnih vozil preko noči ugodno vpliva tudi na električno omrežje, saj je v tem obdobju bistveno manj obremenjeno kot podnevi. V Mariboru, sploh na desnem bregu Drave, zelo primanjkuje javnih polnilnic za električna vozila, ki bi omogočala cenejše polnjenje prebivalcem večstanovanjskih objektov v bližini svojih domov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v Mariboru umesti večje število javnih polnilnic za električna vozila v spalna naselja, kjer je koncentriranih več večstanovanjskih objektov. Najprimernejše lokacije so v bližini transformatorskih postaj in ustreznih parkirnih površin. Za te lokacije niso potrebne polnilne postaje velikih moči, kot jih srečujemo navadno ob avtocestah. Za spalna naselja je najprimernejši koncept večjega števila polnilnic manjših in srednjih moči, ki imajo veliko nižje nabavne stroške in stroške vzdrževanja ter zato uporabnikom omogočajo cenejše polnjenje. V konkretnem primeru predlagam izgradnjo vzorčne javne polnilne postaje za električna vozila s 6 polnilnimi mesti. Od tega 2 polnilni mesti srednje moči (do 22kW 3 fazno) in 4 polnilna mesta manjše moči ( 3.5kW), ki so prikladna za polnjenje preko noči, ko je cena električne energije nižja. Predlagam izvedbo z dvema polnilnicama, kompatibilnima s sistemom ELEVAT, od katerih vsaka omogoča 3 polnilna mesta, (1x Type 2 vtičnica (do 22kW) ter 2x Šuko vtičnica (3.5kW). Za ti dve polnilnici zadostuje en 3 fazni električni priključek 63A z elektro omarico, v kateri je tarifni števec in glavna varovalka. Polnilnici omogočata aktivacijo s telefonskim klicem ali aplikacijo, sistem rezervacij, daljinski nadzor, SMS in e-mail obveščanje o statusu polnjenja, obračunavanje stroškov polnjenja, statistika polnjenj, itd. Registracija novega uporabnika takšnih polnilnic je izredno enostavna, z uporabo telefonskega klica, brez potrebe po izpolnjevanju kompliciranih formularjev in dokazovanju plačilne sposobnosti. Poleg polnilne postaje je potrebno zagotoviti ustrezno označena parkirna mesta (6 mest za vozila, ki se polnijo in eno dodatno za vozilo, ki čaka na prosto polnilno mesto).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za konkretni projekt je bilo potrebno najti primerno lokacijo, z več večstanovanjskimi objekti v okolici, bližino transformatorske postaje ter z možnostjo pakiranja. Predlagana polnilna postaja za 6 polnilnih mest bi bila umeščena na parkirišče pred zgradbo Bevkova 3, v bližini transformatorske postaje, kjer bi zavzela 6 obstoječih parkirnih mest na skupni dolžini okoli 16m. Polnilno postajo bi sestavljale dve prosto stoječi polnilnici s po 3 polnilna mesta in prosto stoječa elektro omarica. Za izvedbo projekta bodo potrebna naslednja dela: • Polaganje energetskega kabla od elektro omarice do transformatorske postaje (63A), ter od elektro omarice do dveh polnilnih mest (32A) v skupni dolžini okoli 15m. Betoniranje temeljev za prosto stoječe omarice z ozemljili. • Električarska dela, potrebna za izvedbo električnega priključka z ustrezno opremljeno elektro omarico, priključenega na transformatorsko postajo. Izvedba priklopa na električno omrežje Elektro Maribor. Izbira najugodnejšega ponudnika električne energije s prodajnim paketom prilagojenim za električne polnilnice. • Montaža dveh polnilnic za električna vozila s po tremi polnilnimi mesti. • Parkirno površino je potrebno označiti z ustreznimi vertikalnimi in talnimi označbami, da gre za površine rezervirane za električna vozila, ki se polnijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagana polnilna postaja na parkirišču pred večstanovanjskim objektom Bevkova 3, v bližini transformatorske postaje. Umeščena je na parcelo 680, K.O. Tezno, ki je v lasti občine Maribor. Na tej parceli je javno parkirišče z dostopom iz Bevkove ulice. V bližini je večje število večstanovanjskih objektov s velikim številom stanovalcev, ki že imajo potrebo za polnjenje svojih električnih vozil ali pa o nakupu le-teh šele razmišljajo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Javna polnilna postaja bo omogočila stanovalcem večstanovanjskih objektov v okolici, ki so že lastniki električnih vozil, da polnijo svoja vozila preko noči, ko je cena električne energije nižja. Istočasno bo takšna infrastruktura v bližini prebivališča spodbudila tudi druge občane, da se bodo prej odločili za električna vozila in s tem naredili pomemben prispevek za, z izpušnimi plini in hrupom, manj onesnaženo okolje.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 25000 €

Predlog je izvedljiv, vendar za manjše število polnilnih postaj.