Ta projekt ni bil izglasovan.

Kupujem odgovorno - kampanja o odgovornem potrošništvu

Miro Mihec Miro Mihec  –  27. 06. 2022  –  Območje 2
Kupujem odgovorno
Kupujem odgovorno

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Skoraj vsak človek je tudi kupec. Kampanja Kupujem odgovorno ozavešča ljudi, da s svojimi nakupi in povpraševanjem odločajo o tem, kaj bo na policah trgovcev. Ali bo to zdrava, lokalna, domača hrana in naravni obrtniški izdelki, naravna kozmetika in naravna čistila, ali kaj škodljivega tako zdravju in okolju? Predlog prispeva k skrbi za varstvo okolja in ohranjanju zdravja (zraka, tal, vodnih virov, virov, pitne vode, varstva pred hrupom, ravnanja z odpadki, krožnim gospodarstvom, ponovno uporabo,...) in sicer z načeli kampanje Kupujem odgovorno, ki so: Kupujem lokalno, zdravo, brez plastične embalaže, brez gensko spremenjenih organizmov, brez poskusov na živalih, brez palmovega olja, od etičnih, družbeno odgovornih in etičnih podjetij.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo mojega predloga je kampanja o ozaveščanju o odgovornem nakupovanju. Izvajalec naj presodi, kako bi bilo potrebno ljudi informirati in spodbuditi, da bi nakupovali bolj trajnostno odgovorno. Predlagam tudi izvedbo 1 dogodka na mesec, 1 leto, na eni od javnih površin Mestne občine Maribor. Zgodila se bo sprememba nakupovalnih navad potrošnikov in posledično se bo zmanjšala uporaba nakupovalnih vrečk za enkratno uporabo in zmanjšala se bo uporaba plastične embalaže za enkratno uporabo. To bo razbremenilo okolje s plastiko za enkratno uporabo. Z nakupovanjem bolj zdravih lokalnih izdelkov se ne bo razbremenilo samo okolje (onesnaženost zraka, zemlje in vode), ampak tudi povečalo zdravje kupcev in njihovih družin.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvajalec naj presodi, kako bi se izvedla kampanja o odgovornem nakupovanju. Možne aktivnosti so: 1x mesečno dogodek/tržnica/sejem v Mariboru, vključevanje medijev o poročanju (podobno kot so to neplačljivo storili v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu), izvedba ankete o nakupovalnih navadah ljudi, nagradne igre za stimulacijo, sodelovanje s trgovci in dobavitelji…

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal 1x mesečno na javnih površinah Mestne občine Maribor (tržnice, trgi, dvorane…) v MČ Center in MČ Ivan Cankar.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšalo se bo okolje – zaradi večjega kupovanja lokalnih izdelkov ne bo toliko od daleč transportiranih izdelkov, ki onesnažujejo zrak in obremenjujejo zemljo in vodo. Izboljšala se bo ponudba zdravih lokalnih izdelkov, zmanjšala se bo uporaba plastičnih vrečk in embalaže za enkratno uporabo. Izboljšalo se bo zdravje ljudi, ker so lokalni izdelki (predvsem hrana, kozmetika in čistila) bolj koristni za telo, torej bolj učinkoviti za ljudi in okolje.


Dokumenti (2)


Vrednost projekta: 12000 €