Ta projekt ni bil izglasovan.

Izvedba "Kiss & Go" parkirnih mest za potrebe OŠ in vrtca.

Igor Stajnko1 Igor Stajnko1  –  06. 07. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sedaj je zjutraj in popoldne ko se oddaja in sprejema otroke na tem območju velika zmešnjava, zaradi tega pa tudi izredno zmanjšana prometna varnost. Avtomobili otroci, starši in mimoidoči promet vse poteka eden čez drugega. Ti parkirni prostori bi bili namenjeni staršem, ki pripeljejo otroke in jih varno odložijo izven prometnih površin in brez oviranja prometa. Parkirni prosto pri vhodu v OŠ pa bi lahko služili tudi kot parkirno mesto avtobusov, ki vozijo otroke na razne ekskurzije in izlete. Sedaj ti avtobusi stojijo na Fochovi ulici in jo pol zaprejo za mimoidoči promet medtem ko se prtljaga nalaga tudi s strani ceste. To spet predstavlja nevarnost in možnost nastanka nesreče. Če ni finančno dovolj sredstev predlagam izvedbo niše zgolj pred vhodom v OŠ, saj je primarno takšno parkirišče namenjeno, da starš ne zapusti avtomobila temveč otroka zgolj odloži, to pa se počne v OŠ in ne v vrtcu, kjer starši gredo z otrokom v šolo. Lahko a se pusti tudi ta pri vrtcu in bo namenjena otrokom 1. triade, ki imajo tu na strani vhod.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na Fochovi ulici na strani OŠ Angela Besednjaka in vrtca Jožice Flander poteka neproporcialno širok obstoječ pločnik, ki je širine med 5,70 in 6,60m. Na dveh lokacija pred vhodom v vsako ustanovo (OŠ in vrtec) bi se izvedli po štirje t.i. Kiss & Go vzdolžni parkirni prostori.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo določiti točno lokacijo in potrebno 'število parkirnih mest. nato se zgolj odstranijo obstoječi robniki in namestijo novi znotraj predvidenih mej za vzdolžna parkirna mesta. K temu mora slediti tudi prometna signalizacija (znaki in talne črte).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vzdolž Fochove ulice na pločniku pred OŠ in vrtcem, ki je sedaj izredno širok in ima dovolj mesta, da se ohrani 1 udobne površine za pešce kljub posegu v obstoječ pločnik.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V prvi vrsti prometna varnost na celotnem območju Fochove ulice (v območju OŠ in vrtca). Poleg tega bi se ustvaril prometni red, ki bi omogočal varno in nemoteno vožnjo mimo območja tudi ostalim vozilom, ki ne odlagajo otrok v šolo.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 20000 €