Ta projekt ni bil izglasovan.

Izvedba krožišča pri vrtcu Jožice Flander

Igor Stajnko1 Igor Stajnko1  –  06. 07. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam izvedbo malega krožnega križišča z zunanjim radijem R1=10.00m ter ra povoznega otoka R2=5.00m. Z izvedbo križišča se bo spremenil režim vožnje vozil skozi križišče ter posledično se bo povečala prometna varnost križišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Povečanje prometne varnosti na križišču Kochove ulice, Aljaževe ulice in Jadranske ceste. Posledično znižanje prevoznih hitrosti vozil, še posebej ob upoštevanju dejstva, da se v neposredni bližini križišča nahaja vrtec Jožice Flander in malo naprej še osnovna šola Angela Besednjaka. Poleg zmanjšanja hitrosti pa v terminu povečanje "prometne varnosti" še gre razumeti tudi večjo udobnost vožnje skozi križišče, ki je sedaj izredno stresna, še posebej v prometnih konicah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Po zakoličbi sprojektiranih radijev se bi vgradili povozni robniki območja znotraj njih pa bi se ali tlakovala (najbolj optimalno) ali asfaltirala (alternativno-nižanje stroškov). Prav tako bi se zamenjala prometna signalizacija (znaki).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na križišču Fochove ulice, Aljaževe ulice in Jadranske ceste v Mariboru. Med območjem vrtca Jožice Flander, podjetja Weiler in blokovskega naselja Regentove ulice.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prometna varnost na območju križišča in vrtca. Poleg zmanjšanja hitrosti pa v terminu povečanje "prometne varnosti" še gre razumeti tudi večjo udobnost vožnje skozi križišče, ki je sedaj izredno stresna, še posebej v prometnih konicah.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 25000 €

Predlog je izvedljiv, vendar se predlagajo poskusno montažno krožišče, projektiranje izvedljivosti stalnega krožišča in izvedbeni načrti.