IZGRADNJA FITNESA NA PROSTEM ZA KRAJANE MALEČNIKA

Božo Knuplež Božo Knuplež  –  06. 07. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naša želja je, da postane Berl širši rekreacijski center za vse krajane Malečnika in širše ter da omogoča vadbo ter rekreacijo tudi v večih športnih dejavnostih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z izgradnjo fitnesa na prostem bi krajani Malečnika pridobili objekt in naprave za individualno in skupinsko vadbo z namenom ohranjanja zdravja krajanov in zdravega sloga življenja. Namenjeno bi bilo vsem krajanom od otrok do starejših naših prebivalcev. Sam športni park Berl bi pa postal kraj kjer bi se rekreirali in vadili vsi naši prebivalci ter bi pričel pridobivati končno podobo rekreacijskega centra za vse starosti in vse krajane.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobiti bi bilo potrebno sredstva za naprave (takšni objekti že obstajajo v Evropi), sami krajani bi pa z veseljem pomagali pri potrebnem s svojim prostovoljnim delom in lastnim znanjem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Športni park Berl v Malečniku (prostor med nogometnimi igrišči in prireditvenim prostorom)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Športni park bi ob igriščih namenjenim športnim dejavnostim pridobil širšo namembnost namenjeno športnikom ter vsem krajanom. Gre za zadevo namenjeno celotnemu kraju za vadbo, rekreacijo in druženje.

Vrednost projekta: 25000 €

Želiš podpreti ta projekt?

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.